بسته بروزرسانی ویندوز

++Microsoft Visual C بسته بروزرسانی ویندوز برای اجرای برنامه‌ها یک محیط توسعه قدرتمند و انعطاف‌پذیر برای ایجاد برنامه‌های کاربردی مبتنی بر NET. است. این بسته کتابخانه‌ای جامع از توابع قدرتمند را در اختیار برنامه‌نویسان قرار می‌دهد تا با استفاده از آن اقدام به پیاده‌سازی دستورات مورد نظر به ساده‌ترین شکل ممکن کنند.
نصب و اجرای صحیح برنامه‌هایی که بر پایه ++Visual C نوشته شده‌اند، مستلزم نصب کتابخانه‌های اجرایی مربوطه بر روی سیستم کاربر می‌باشد.

Microsoft Visual C++ Redistributab شامل مجموعه کامل توابع مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های نوشته شده بر پایه ++Visual C است.
Visual C++ Redistributab دارای نسخه‌های مختلفی است و نصب نسخه‌های جدیدتر، کاربر را از نصب نسخه‌های قدیمی‌تر بی‌نیاز نمی کند.
زیرا در نسخه‌های جدیدتر توابع بروز شده و در واقع تغییر یافته‌اند و برنامه‌هایی که توسط نسخه‌های قدیمی‌تر نوشته شده‌اند قادر به یافتن توابع خود در نسخه‌های جدید نیستند. از اینرو مایکروسافت پیشنهاد می دهد تا کاربر تمام نسخه‌های موجود را برای اجرای صحیح برنامه‌های مختلف بر روی سیستم خود نصب کند.

بسترهای توسعه دیگری از شرکت مایکروسافت نظیر #Visual J و #Visual F نیز وجود دارند که برای اجرای صحیح برنامه‌های نوشته شده بر پایه آنها باید بسته های اجرایی آنها را یعنی Visual F# Runtime و Visual J# Redistributable را بر روی سیستم خود نصب کنید.

Microsoft Visual Basic/C++/F#/J# Redistributable یک مجموعه یکپارچه از تمام بسته‌های بروز‌رسانی موجود است که با استفاده از آن می‌توانید با یک کلیک تمام بسته‌های بروز‌رسانی مرتبط با محیط‌های توسعه ++Visual C (تمام نسخه ها)، #Visual F و #Visual J را با یک کلیک بر روی سیستم خود نصب کنید.

ابزارهای موجود در Microsoft Visual Basic/C++/F#/J# Redistributable عبارتند از:

 • Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable (x86)
 • Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable (x64)
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable (x86)
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable (x64)
 • Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86)
 • Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x64)
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86)
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64)
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86)
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64)
 • Microsoft Visual F# 2.0 Runtime SP1
 • Microsoft Visual J# 2.0 Redistributable
 • Microsoft Visual Basic RunTime 6.0 SP6

پسورد:zeytoonco.ir

 

 

پسورد:zeytoonco.ir