در عكاسی ديجيتال، گاهی صورت افراد در عكس به طور نامطلوبی شارپ (واضح) می شود. در اين عكسها تمام عيوب چهره آنچنان واضح ديده می شوند كه شايد به صورت معمول و با چشم چنين نباشند. اينجاست كه لزوم روتوش كردن عكس با استفاده از ابزارهای حرفه ای چون فتوشاپ معنا پيدا می كند.
در هنگام رتوش عكس صورت، معمولا لكه ها و خال ها را حذف ميكنند، چين و چروك ها را برطرف ميكنند، دندان ها را سفيد ميكنند، پوست را پاكسازی ميكنند، و چشم ها و لب ها را آرايش ميكنند. در اين بين، فرايند رتوش و بازسازی بايد طوری انجام شود كه كاملاً طبيعی به نظر برسد.

در اين آموزش قصد داريم، روند سفيد كردن دندانها با استفاده از ابزار فتوشاپ را به شما آموزش دهيم.

برای آموزش از تصویر استفاده کرده ایم.

تصویر اصلی

سفید کردن دندان

نتیجه نهایی پس از ایجاد تغییرات

سفید کردن دندان

با ما همراه باشيد.

مرحله 1
ابتدا، ابزار Lasso tool از پالت ابزار در فتوشاپ را انتخاب كرده، يا بسادگی كليد L بر روی صفحه كليد را بفشاريد.

سفید کردن دندان

سپس، يك ناحيه ی انتخابی در اطراف دندان مدل ايجاد نمائيد. لازم نيست انتخاب شده چندان دقيق باشد، چرا كه بخش انتخابی موقتی خواهد بود.

سفید کردن دندان

مرحله 2
در حاليكه ناحيه ی انتخابی ايجاد شده، از منوی Layer به قسمت new Adjustment Layer برويد.

سفید کردن دندان

 سپس از زير منوی باز شده در مقابل آن گزينه ی Hue/Saturation را انتخاب كنيد.

سفید کردن دندان

مرحله 3 
علت عدم سفيدی دندانهای مدل اين است كه رنگ زرد آن غالب بر ساير طيف رنگهای مربوط به دندانهاست، پس لازم است اين رنگ را تا حد امكان از تصوير حذف كنيم. به اين منظور بايد در كادر Hue/Saturation بر روی “Master” كليك كرده، گزينه ی Yellows را از ليست برگزينيد. اين امر باعث می شود تغييرات آتی تنها بر روی رنگ زرد در تصوير اعمال شود.

select-yellows

برای رفع اين مشكل، لغزنده ی Saturation در ميانه ی كادر محاوره ای را به منتها اليه سمت چپ بكشيد، به اين ترتيب، رنگ زرد تا حدی از دندانها حذف خواهد شد.

سفید کردن دندان

مرحله 4
اگرچه تا اينجای كار دندانها تا حد زيادی سفيد شده اند، هنوز كارمان با آنها تمام نشده است. پس، مجدداً بايد به سراغ لايه ی تنظيمی Hue/Saturation برويد. اين بار گزينه ی ” Master ” را انتخاب كنيد. اين گزينه امكان اعمال تغييرات بر روی تمامی رنگهای موجود در تصوير در يك زمان را به شما می دهد.

سفید کردن دندان

اين بار لغزنده ی Lightness را مطابق شكل به راست بكشيد تا دندان ها براق تر شوند.  ماداميكه لغزنده ی مربوط به Lightness را به سمت راست می كشيد به دندانها نگاه كنيد و سعی كنيد نتيجه ی نهايی مصنوعی بنظر نرسد.

سفید کردن دندان

در نهايت بر روی ok كليك كنيد. نتيجه نهايی بايد تقريباً مشابه زير باشد. همانطور كه ميبينيد در اينجا ظاهر بخشهايی از لب هم تغيير يافته، اما نگران نباشيد چرا كه در ادامه آموزش آن را اصلاح خواهيم كرد.

سفید کردن دندان

مرحله 5
يكی از ويژگی های كاربردی لايه های تنظيمی يا adjustment layer در فتوشاپ اين است كه هر يك، ماسك لايه ی مربوط به خود را دارند. اگر به پالت لايه ها نگاه كنيد، می توانيد ببينيد كه در حال حاضر دو لايه در اين بخش وجود دارد. لايه ی اصلی مربوط به پس زمينه و لايه ی Hue/Saturation كه بالاتر از آن قرار گرفته است. مستطيل سياه رنگ با نواحی كوچك سفيد در سمت راست لايه ی تنظيمي layer mask thumbnail يا تصوير كوچك مربوط به ماسك لايه است، در حاليكه نواحی سفيد رنگ كوچك بخش انتخابی مربوط به دندان مدل را مشخص می كند.

سفید کردن دندان

بر روی تصوير كوچك ماسك لايه كليك كنيد تا انتخاب شود. در اين بخش می خواهيم بخش های اضافی اطراف دندان را با پر كردن ماسك لايه با رنگ سياه از حالت انتخاب خارج كنيم. در واقع، اين امر باعث می شود همه ی آنچه تا اينجای كار انجام شد موقتاً مخفی گردد. در حاليكه ماسك لايه را انتخاب كرده ايد، به منوی Edit برويد، گزينه ی Fill را انتخاب كنيد تا كار مربوط به آن باز شود. از منوی كشویی موجود در بخش Contents مطابق شكل گزينه ی Black را انتخاب نمائيد.

سفید کردن دندان

به اين ترتيب همانطور كه گفته شد تغييرات اعمال شده بر روی تصوير مخفی می گردد.

سفید کردن دندان

اما نگران نباشيد تمامی افكتهای اعمال شده در جای خود قرار دارند فقط در حال حاضر قادر نيستيد آنها را ببينيد. براي اينكه اين مشكل را حل كنيم بايد با استفاده از يك قلمو بر روی نواحی موردنظر نقاشی كنيد.

سفید کردن دندان

مرحله 6
ابزار Brush tool را از پالت ابزار انتخاب كرده و يا كليد B را بفشاريد. رنگ سفيد را بعنوان رنگ قلمو يا foreground color برگزينيد، سپس قلمو را بر روی ماسك لايه بكشيد تا Hue/Saturation adjustment layer آشكار شود.

سفید کردن دندان

مرحله 7
در حاليكه قلمو و ماسك لايه در پالت لايه ها و رنگ سفيد بعنوان رنگ قلم انتخاب شده، بر روی دندانها نقاشی كنيد تا ناحيه ی مربوط به دندان سفيد و براق شود. شما می توانيد اندازه ی قلم را بسته به دلخواهتان تغيير دهيد. اگر اشتباهاً بخشی ناخواسته را رنگ آميزی كرديد نگران نباشيد كافيست كليد X را بفشاريد تا رنگ قلم مجدداً به سياه تغيير يابد، سپس نقاط مربوطه را رنگ آميزی نمائيد.

سفید کردن دندان
ممكن است حتی احساس كنيد لازم است برای برخی نقاط ميزان Opacity كاهش يابد. پس كافيست در Options Bar ارزش opacity را بر روی 20 درصد تنظيم نمائيد. اين امر باعث می شود در نواحی تيره تر گوشه های دهان نتيجه ی بهتری بر روی دندان ها داشته باشيد.

سفید کردن دندان

مرحله 8 

دقت كنيد سفيد كردن زياد دندان ها می تواند تصوير نهايی شما را هر چه بيشتر غير طبيعی جلوه دهد. پس لازم است برای برخی نقاط ميزان Opacity كاهش يابد. در اينجا opacity را همانند شكل بر روی 75 درصد تنظيم می كنيم.

سفید کردن دندان

به اين ترتيب، تصوير نهايی مطابق شكل خواهد بود.

سفید کردن دندان

منبع: www.photoshopessentials.com