آموزش کرک اتوکد:

برای کرک اتوکد ابتدا برنامه اتوکد را اجرا نمایید. گزینه I agree to the … را انتخاب نموده و بر روی دکمه I Agree کلیک نمایید.

اتوکد

بر روی دکمه Active کلیک نمایید.

اتوکد

در صورت مشاهده پیغام خطایی مبنی بر اشتباه بودن سریال برنامه، بر روی دکمه Close  کلیک کنید. مجددا بر روی دکمه Active کلیک نمایید.

اتوکد

گزینه Request an activation code…..  را انتخاب کنید و بر روی دکمه Next کلیک نمایید.

سریال جلوی عبارت Request Code برنامه را کپی(Ctrl + C) نمایید.

بر روی فایل Keygen راست کلیک نمایید و گزینه Run As Administrator را انتخاب نمایید. فایل Keygen در انتهای مطلب برای دانلود قرار داده شده است.

سریال کپی شده در مرحله قبل را در Request code فایل Keygen وارد (Ctrl + V) نمایید.

اتوکد

بر روی دکمه Patch کلیک نمایید تا پیغام Patch Successfully را مشاهده نمایید. بر روی Ok کلیک نمایید.

اتوکد

بر روی دکمه  Generate در فایل Keygen  کلیک نمایید.سریال تولید شده در قسمت Activation را کپی(Ctrl +C) نمایید.

در برنامه برروی have An Activation code from Autodesk I کلیک نمایید تا ۱۶ خانه خالی ظاهر شود. سریال را درخانه های خالی Ctrl +V)Paste) نمایید (دقت کنید خانه آخر خالی می ماند).

بروی Next کلیک نمایید.

اتوکد

در انتها بر روی دکمه  Finish کلیک نمایید.

اتوکد

دانلود Autodesk 2015 Products Keygen

پسورد:zeytoonco.ir