فرم استخدام کارشناس حسابداری

مشخصات فردی

لطفا مشخصات فردی خود را ، وارد فرمایید

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 500KB

اطلاعات تماس

لطفا اطلاعات تماس را بادقت وارد فرمایید ، تا بتوان در صورت لزوم با شما تماس گرفت.

سوابق تحصیلی

سوابق علمی خود را وارد نمایید.

سوابق شغلی

سوابق شغلی خود در شرکت های خصوصی یا دولتی که همکاری داشته اید وارد نمایید.

مهارت ها

مهارت ها و تجارب خود رابا صبر و دقت وارد نمایید زیراموارد زیر در انتخاب این شرکت بسیار موثر خواهد بود.

CAPTCHA
لطفا صبر کنید