حراج!
 • INDESIGN

آموزش جامع Adobe INDESIGN CC

۱۸,۸۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

 • نام نرم افزار: آموزش جامع Adobe INDESIGN CC
 • سال انتشار : 2016
 • تعداد دیسک: 1 عدد DVD9
 • شرکت منتشرکننده : نوین پندار
 • شماره مجوز: 04480602147-8

توضیحات محصول

آموزش جامع Adobe INDESIGN CC

فصل یکم : آشنایی با محیط کار

 • مقدمه
 • آشنایی با محیط کار
 • – معرفی بخشهای محیط کاری
 • -ایجاد کردن سند جدید
 • -معرفی بخشهای یک سند
 • مدیریت پنلها
 • -آشنایی با پنلها
 • -شناور کردن و جابجایی پنلها
 • -دسته بندی پنلها
 • -دسترسی به همه پنلها
 • محیط کاری دلخواه
 • -آشنایی با Work Space
 • -بررسی Work Space ها
 • -چیدن پنلها بصورت دلخواه
 • -ایجاد محیط کاری جدید
 • -برگرداندن محیط کاری پیش فرض
 • -حذف کردن یک Work Space
 • تنظیمات منوها
 • -کار با Menu Customization
 • -تعیین Set
 • -معرفی Application Menu
 • -معرفی Panel Menu
 • -مخفی کردن دستورات منو
 • -تعیین رنگ برای دستورات خاص
 • کلید های میانبر
 • -اشاره ای به کلیدهای میانبر
 • -پنجره Keyboard Shortcut
 • -تعیین Set
 • -دسترسی به دستورات
 • -تعیین کلید میانبر جدید

فصل دوم : کنترل نمای دید

 • بزرگ نمایی و کوجک نمایی
 • -کار با ابزار Zoom
 • -کار با ابزار Hand
 • -کلیدهای میانبر Zoom
 • -آشنایی با درصد زوم
 • -تغییر درصد بزرگنمایی با کیبرد
 • -کنترل زوم با کمک ماوس
 • -جابجایی در صحفات
 • -تغییر نمای دید با کمک پنل Page
 • -بررسی دستورات منوی View
 • تنظیم نحوه نمایش
 • -آشنایی با Display Performance
 • -بررسی Fast Display
 • -بررسی High quality
 • -تغییر نحوه نمایش
 • -Normal Mode
 • -Preview Mode
 • -Presentation
 • -آشنایی با Preferences
 • -کنترل Past board
 • -کنترل ظاهر محیط کاری
 • کنترل و چیدمان پنجره ها
 • -نحوه قرار گیری سندها
 • -جابجایی بین سندها
 • -نحوه چیدمان پنجره ها
 • -ایجاد پنجره جدید از یک سند
 • آشنایی با خط کش و خطوط راهنما
 • -آشنایی با Frame Edge
 • -آشنایی با Guide
 • -آشنایی با خط کش
 • -تعیین واحد اندازه
 • -تنظیم خط کش در Preferences
 • -آشنایی با Smart Guide

فصل سوم : کنترل سندها

 • ایجاد کردن سند
 • -آشنایی با New Document
 • -آشنایی با دسته بندی صفحات
 • -مفهوم Facing Page
 • -آشنایی با Binding
 • -کنترل مارجین
 • -ذخیره سازی تنظیمات صفحه
 • -آشنایی با document Setup
 • ذخیره کردن سند
 • -نحوه ذخیره کردن سند
 • -آشنایی با Save as
 • -آشنایی با Save Copy
 • -تغییر فرمت فایل
 • -آشنایی با Revert
 • تنظیم حاشیه ها
 • -کار با پنجره Margin And Columns
 • -آشنایی با Enable layout adjustment
 • آشنایی با Slug و Bleed
 • -تعریف Slug
 • -تعریف Bleed
 • -بررسی Bleed و Slug در Print preview

فصل چهارم : کنترل و مدیریت صفحات

 • کار با صفحه
 • -توضیحات کلی در مورد صفحه
 • -آشنایی با پنل Page
 • -اضافه کردن صفحه
 • -حذف کردن صفحه
 • -تنظیمات پنل Page
 • -جابجایی صفحات
 • -کپی گرفتن از صفحه
 • کنترل ابعاد صفحه
 • -آشنایی با Document Page Shuffle
 • -آشنایی با ابزار Page
 • -آشنایی با Reference Point
 • آشنایی با مستر پیج
 • -آشنایی با Mater Page
 • -آشنایی با None Master
 • -تغییر مستر پیج صفحات
 • کار با مستر پیج
 • -وارد کردن متن در مستر پیج
 • -جابجا کردن اجزاء مستر پیج در صفحات
 • -آشنایی با دستور Remove Local Overwrite
 • -جلوگیری از تغییر آبجکتها خارج از مستر پیج
 • شماره صفحه
 • -وارد کردن شماره صفحه
 • -وارد کردن شماره صفحه در مستر پیج
 • کاربا Section
 • -آشنایی با پنجره Section
 • -ایجاد Section
 • -کنترل خصوصیات Section

فصل پنجم : شروع کار با متن

 • آشنایی با کادر متنی
 • -آشنایی با ابزارهای متنی
 • -ایجاد کردن کادر متنی
 • -وارد کردن فایل متی
 • -ارتباط بین کادرهای متنی
 • -استفاده از Text Threads
 • کار با متن
 • -وارد کردن متن
 • -آشنایی با اجزاء متن
 • -جابجایی بین متن
 • -انتخاب متن
 • -حذف کردن بخشی از متن
 • -حذف کادر متنی
 • وارد کردن کاراکترهای خاص
 • -آشنایی با Special Character
 • -آشنایی با Special Me Character
 • -آشنایی با White Space
 • -آشنایی با Glyphs
 • وارد کردن فایل متنی
 • -وارد کردن فایل متنی
 • -بررسی نشانه گر ماوس
 • -تنظیمات وارد کردن متن
 • کار با Frame Option
 • -آشنایی با پنجره Text Frame Option
 • -تعیین مارجین برای کادر متنی
 • -تعیین فاصله خطوط
 • -کنترل محل قرار گیری متن
 • -آشنایی با Auto Size
 • -آشنایی با Base Line
 • -آشنایی با Base Line Grid
 • -تنظیمات Base Line Grid
 • ستون بندی کردن متن
 • -ستون بندی متن
 • -کنترل تعداد ستون
 • -تغییر خصوصیات ستون
 • نوشتن متن بر روی مسیر
 • -کار با ابزار Type On Path Tool
 • -کنترل محل قرار گیری متن
 • -نحوه قرار گیری متن روی مسیر
 • آشنایی با Story Editor
 • -تعریف Story Editor
 • -کنترل متن در Story Editor
 • -تنظیمات ظاهری Story Editor
 • -آشنایی با پنل Info
 • غلط یابی و اصلاح
 • -تعیین نوع متن
 • -کار با پنجره Check Spell
 • -اضافه کردن لغت جدید
 • -آشنایی با دستور Dynamic Spelling
 • -تنظیمات Spelling
 • جستجو و جاجایی
 • -آشنایی با پنجره Fined Cheng
 • -جستجوی کلمه در متن
 • -تغییر یک متن
 • -تعیین محدوده عملکرد
 • -آشنایی با Query

فصل ششم : کار با اشکال

 • اشکال پایه
 • -شروع به رسم شکل
 • -ترسیم چهارگوش
 • -ترسیم دایره
 • -ترسیم چند ضلعی و ستاره
 • -تکثیر شکل در زمان ترسیم
 • کار با Frame و Path
 • -آشنایی با فرم
 • -مفهوم Path
 • -آشنایی با Direct Selection
 • -آشنایی با ابار Convert Point
 • -کار با ابار Pen
 • -کار با ابزار Pencil
 • -کار با ابزار Smooth
 • کار با Corner Option
 • -آشنایی با Edit Corner
 • -کنترل گوشه های یک چهارگوش
 • -کار با Corner Option
 • کاربا Pathphinder
 • -آشنایی با پنل Pathphinder
 • -کار با دستور Add
 • -کار با دستور Sub tract
 • -کار با دستور Intersect
 • -کار با دستور Minus
 • -تغییر فرم اشکال
 • -کنترل اهرمها
 • -آشنایی با ابزار Scissor
 • – کنترل Path
 • آشنایی با Fill و Stroke
 • -آشنایی با مفهوم Fill و Stroke
 • -کنترل ضخامت خط
 • -کنترل خصوصیات خط
 • -کار با Gap Color
 • -کنترل ابتدا و انتهای خط
 • -تغییر جهت ترسیم
 • کار با Outline Path
 • -تبدیل متن به مسیر
 • -تبدیل یک کادر متنی به مسیر

فصل هفتم : رنگ در In Design

 • آشنایی با Swatches
 • -آشنایی با پنل Swatches
 • -آشنایی با مفهوم Process Color
 • -آشنایی با مفهوم Spot Color
 • -بررسی مدهای رنگی
 • -ساخت رنگ جدید در Swatches
 • -کار با کاتلوگهای رنگی Spot
 • -وارد کردن Swatches از سندهای دیگر
 • رنگهای خارج از Swatches
 • -اضافه کردن رنگهای استفاده شده به Swatches
 • -ویرایش و تغییر رنگ
 • -آشنایی با مفهوم Tint
 • ساخت Gradient
 • -ساخت یک طیف رنگی
 • -کار با Gradient Option
 • -کار با انواع طیف رنگی
 • کار با ابزار Gradient
 • -آشنایی با Panel Gradient
 • -کار با ابزار Gradient
 • -کنترل طیف رنگ با کمک ابزار
 • -اعمال طیف رنگی به متن

فصل هشتم : کار با عکس و گرافیک

 • وارد کردن عکس و گرافیک
 • -آشنایی با دستور Place
 • -وارد کردن عکس
 • -کنترل ابعاد عکس
 • -وارد کردن چند عکس
 • -وارد کردن عکس در یک فرم مشخص
 • -آشنایی با Import Option
 • کار با پنل لینک
 • -آشنایی با پنل لینک
 • -مفهوم Missing Link
 • -مفهوم Update Link
 • -بررسی عکسها در پنل لینک
 • -مرتب سازی عکسها در پنل لینک
 • -دسترسی به محل قرار گیری عکس
 • ویرایش تصاویر
 • -آشنایی با دستور Edit Original
 • -آشنایی با گزینه Edit With
 • کار با Fitting
 • -کار با Fit Frame Proportionally
 • -کار با Fit Content Proportionally
 • -کار با Fit Frame to Content F
 • -کار با Fir Content to Frame
 • -آشنایی با Auto Size
 • -کار با Center Content
 • کار با Clipping Path
 • -آشنایی با دستور Clipping Path
 • Qr Codeوارد کردن
 • -ساخت QR Code
 • -کنترل رنگ QR Code

فصل نهم : مدیریت اشکال

 • چیدمان و ترتیب اولویت نمایش
 • -آشنایی با دستورات Arrange
 • -آشنایی با پنل Align
 • -کار با دستورات Align
 • -کار با دستورات Distribute
 • -کنترل فاصله اشکال
 • -آشنایی با Align to Selection
 • -آشنایی با Align key Object
 • -آشنایی با Align to page
 • کار با لایه ها
 • -آشنایی با پنل لایه ها
 • -ایجاد کردن لایه جدید
 • -انتقال اشکال به لایه جدید
 • -استفاده از Layer Option
 • گروه بندی و قفل کردن اشکال
 • -انتخاب شکل از پنل لایه ها
 • -کنترل ترتیب اولویت نمایش در پنل لایه ها
 • -مخفی کردن آبجکت از طریق پنل لیر
 • -دسته بندی و گروه کردن آبجکتها
 • -قفل کردن آبجکت
 • -قفل کردن لایه
 • نسخه برداری و جابجایی
 • -تکثیل آبجکت
 • -آشنایی با دستور Duplicate
 • -آشنایی با Step And Repeat
 • -کار با Pate in to
 • تغییر اندازه و چرخش
 • -کوچک و بزرگ کردن آبجکت
 • -آشنایی با Reference Point
 • -بررسی مختصات آبجکت
 • -آشنایی با پنل Transform
 • -چرخش و چرخش آینه ای آبجکت
 • -آشنایی با دستور Transform Again
 • -کار با دستور Shear
 • Text wrap
 • -آشنایی با پنل text Warp
 • -کنترل متن و عکس
 • -استفاده از Path
 • کار با Anchor
 • -قرار دادن آبجکت در متن
 • -آشنایی با Anchor

فصل دهم : کار با پانل Effect

 • تغییر رنگ تصویر
 • -تغییر رنگ عکسهای خاکستری
 • کار با Transparency
 • -آشنایی با مفهوم transparency
 • -آشنایی با پنل Effect
 • -تغییر پوشش دهی تصویر
 • -آشنایی با دستور Hide Content Graber
 • کار با سایه
 • -استفاده از افکت Drop Shadow
 • -آشنایی با پنجره افکت
 • -کنترل خصوصیات سایه
 • -اعمال سایه به دیگر آبجکتها
 • -استفاده از افکت Inner Shadow
 • کار با Feather
 • -کار با Basic Feather
 • -کار با Directional Feather
 • -کار با Gradient Feather
 • -کار با ابزار Gradient Feather
 • کار با Emboss Bevel and
 • -کار با افکت Other Glow
 • -کار با افکت Inner Glow
 • -کار با افکت Bevel And Emboss
 • -بررسی حالتهای مختلف Emboss
 • -آشنایی با Global light
 • کار با قطره چکان
 • -کار با ابزار Eyedropper
 • -انتقال خصوصیات متن
 • -آشنایی با Eyedropper Option
 • -انتقال خصوصیات عکس
 • جستجو و تغییر آبجکتها
 • -جستجو بر اساس خصوصیات عکس
 • -کار با Find Object format Option
 • -تغییر خصوصیات آبجکت
 • -جستجو کادر متنی
 • -تغییر خصوصیات کادر متنی

فصل یازدهم : Character Formatting

 • کنترل خصوصیات کاراکتر
 • -آشنایی با پنل Character
 • -کنترل خصوصیات Character در Property bar
 • -تغییر فونت
 • -تغییر سایز فونت
 • -فاصله خطوط
 • -کنترل خصوصیات تایپ در Preferences
 • -کنترل فاصله بین حروف
 • تنظیمات ظاهری کاراکتر
 • -کار با دستور Scale
 • -Baseline Shift
 • -بزرگ و کوچک بودن حروف
 • -آشنایی با Underline Option
 • جستجو و جابجایی
 • -تغییر خصوصیات ظاهری متن
 • کار با Find Font
 • -آشنایی با پنجره Find Font
 • -بررسی یک فونت در صفحه
 • -تغییر فونت

فصل دوازدهم: Paragraph Formatting

 • خصوصیات پاراگراف
 • -آشنایی با پنل پاراگراف
 • -تغییر خصوصیات پاراگراف
 • -چیدمان متن
 • -کار با Drop Caps
 • کار با Span و Split
 • -آشنایی با دستور Span
 • -آشنایی با دستور Split
 • -ستون بندی بخشی از متن
 • آشنایی با Tab
 • -آشنایی با Tab
 • -آشنایی با پنجره تب
 • -اتصال tab به کادر متنی
 • -تعریف tab دلخواه
 • -آشنایی با Leader
 • -کار با Right indent tab
 • کار با Paragraph Rule
 • -آشنایی با Paragraph rule
 • -کار با پنجره Paragraph rule
 • کار با Keep Option
 • -آشنایی با Keep Option
 • -کار با پنجره Keep Option
 • کار با Justification
 • -آشنایی با Justification
 • -کنترل فاصله حروف
 • -کنترل فاصله کلمات
 • -آشنایی با Kashida
 • لیستهای بالت دار
 • -ایجاد لیست
 • -کار با پنجره Bullet and numbering
 • -تعیین کاراکتر دلخواه
 • لیستهای شماره دار
 • -ساخت لیست شماره دار
 • -تعیین فرمت لیست
 • -ساخت لیست زیر مجموعه
 • -استفاده از Spatial Character
 • -استفاده از Level
 • -استفاده از Reset Numbering
 • -استفاده از Start Mode
 • -تبدیل لیست به متن

فصل سیزدهم : کار با Style

 • کار با پاراگراف استایل
 • -تعریف استایل
 • -ضرورت استفاده از استایل
 • -آشنایی با پنل پاراگراف استایل
 • -روشهای ساخت پاراگراف استایل
 • -تعیین کلید میانبر
 • -کار با Paragraph Style option
 • -مفهوم Based On
 • کار با کاراکتر استایل
 • -آشنایی با کارایی کاراکتر استایل
 • -آشنایی با پنل کاراکتر استایل
 • -ساخت کاراکتر استایل
 • -کار با Character Style Option
 • کار با Object استایل
 • -کارایی آبجکت استایل
 • -استفاده از پنل آبجکت استایل
 • -ساخت آبجت استایل
 • -کار با Object Style Option
 • تغییر و ویرایش استایل
 • -آشنایی با دستور Redefine Style
 • -آشنایی با دستور Break Link to Style

فصل چهاردهم : کار با جدول

 • ساخت جدول
 • -کار با insert Table
 • -معرفی استایلهای مربوط به جدول
 • -وارد کردن اطلاعات درون جدول
 • -تبدیل متن به جدول
 • ویرایش و کنترل جدول
 • -کنترل ابعاد سطر و ستون
 • -انتخاب سلول ، سطر ، ستون و جدول
 • -بررسی جدول در Story Editor
 • کار با سطرها و ستونها
 • -وارد کردن سطر و ستون
 • -یکی کردن چند سلول
 • -خرد کردن سلول به چند سلول
 • -حذف کردن سطر و ستون
 • آشنایی با Table Option
 • -استفاده از Table Option
 • -محل قرار گیری جدول نسبت به متن
 • -رنگ آمیزی جدول
 • -کنتر بردر جدول
 • -استفاده Header Row
 • تنظیم خصوصیات سلول
 • -محل قرار گیری متن در سلول
 • -کنترل خصوصیات بردر سلول
 • -استفاده از Keep With Next Row
 • کار با Table Style
 • -ساخت Cell Style
 • -ساخت Table Style
 • -کنترل استایل جدول

فصل پانزدهم : کار با سندهای متنی بزرگ

 • کار با Book
 • -Book چیست ؟
 • -ساخت Book
 • -کار با پنل Book
 • -تعیین شماره صفحه
 • -کنترل یکپارچه استایلها
 • پرش بین مطالب
 • -کار با دستور Next Page Number
 • -کار با دستور Previous Page number
 • فهرست بندی
 • -ساخت فهرست
 • -کنترل ظاهر فهرست
 • -ترتیب اولیت فهرست
 • -آپدیت کردن فهرست

فصل شانزدهم : خروجی و پرینت

 • کار با preflight
 • -آشنایی با Preflight
 • -استفاده از Info
 • -ساخت Preflight Profile
 • -بررسی عکسهای پروژه
 • -کنترل رنگ پروژه
 • کار با Package
 • -کارایی و اهمیت استفاده از Package
 • -ساخت یک Package
 • پرینت
 • -صدور دستور پرینت
 • -تنظیمات مربوط به پرینت
 • -استفاده از Print Preview
 • -کار با Mark and bleed
 • کار با Book let
 • -آشنایی با Booklet
 • -تعیین ابعاد صفحه
 • -آشنایی با Booklet Type
 • خروجی PDF
 • -کار با Export Adobe PDF
 • -کنترل کیفیت
 • -رمز گذاری فایل PDF
 • خروجی متن
 • -خروجی متن از ایندیزاین
 • -آشنایی با پنجره Script

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.