توضیحات محصول

آموزش پیشرفته اتوکد 2016 –  AutoCAD 2016

شماره مجوز: 048837-02232-8

فهرست مباحث:

فصل اول (ابزارهای ویرایش)

پردازش شبکه ای اشیا
پردازش قطبی با شعاعی اشیا
پردازش اشیا توسط یک مسیر
پردازش اشیا توسط دستور کپی
خصوصیات المان های ترسیم شده
پروژه عملی

فصل دوم (ابزارهای سودمند دیگر)

لیست کردن اشیا ترسیم شده
ابزارهای اندازه گیری
از بین بردن اشیا بلااستفاده
آندو، مهمترین دستور
پروژه عملی

فصل سوم(ابزارهای ترسیم دقیق)

استپ ها
اورتو
گریپ ها

فصل چهارم (کاربرد لایه ها)

خصوصیات لایه ها
مدیریت لایه ها
فریز و قفل کردن لایه ها
ساخت و ویرایش لایه ها
استفاده از لایه ها برای کنترل پروژه

فصل پنجم (نشانه گذاری ها)
خطوط اندازه گیری
نحوه نمایش خطوط اندازه
عملیات پیشرفته اندازه گیری
ابزارها و تنظیمات پیشرفته اندازه گیری
مولتی لیدرها
فایل متنی تک سطر
فایل متنی چند سطر
تکنیکهای استفاده از متون چند سطری
مخفی کردن المان های اضافی
نمایش مختلف متون
جداول
هاشور زدن

فصل ششم (بلاکها)
معرفی بلاکها
ساخت بلاکها
وارد کردن بلاکها و نحوه استفاده از آنها
ویرایش بلاکها
بلاکهای وابسته
پیامدهای گسستن بلاکها
معرفی بلاکهای دینامیک
فصل هفتم (فضای مدل سای و فضای کاغذ)
تفاوت فضای مدل سازی و فضای کاغذ
هر چیزی به کجا تعلق دارد؟
دریچه های نمایش تصویر
فصل هشتم (پلات و انتشار)
تهیه نسخه چاپی-پلات
تنظیمات برگه برای چاپ
انتشار
تهیه فایل خروجی
فصل نهم (پروژه های پایانی)
ترسیم ساختمان-بخش اول
ترسیم ساختمان-بخش دوم
ترسیم ساختمان-بخش سوم
دکوراسیون-بخش اول
دکوراسیون-بخش دوم
دکوراسیون-بخش سوم
نشانه گذاری-بخش اول
نشانه گذاری-بخش دوم
فصل دهم(جمع بندی مباحث)
سخن پایانی