توضیحات محصول

آموزش اتوکد 2016 (مقدماتی – متوسطه)

شماره مجوز: 048836-02232-8

فهرست مباحث:

فصل اول (شروع کار با نرم افزار)
مطالبی که توسط این مجموعه می آموزید
معرفی نرم افزار اتوکد
اجرای نرم افزار برای اولین بار
نگاهی کلی برنرم افزار اتوکد

فصل دوم (ویژگیهای جدید نرم افزار اتوکد)
برگه جدید
تغییر نمای کاربری نرم افزار
بهبود نمای گرافیکی و تقویت اینتراکشنها
نمایش فضای مدلسازی، چینش لایه ها و ایزومتریک ها
بهبود و تقویت ابزار مولتی لاین در متنها

فصل سوم (آشنایی با رابط کاربری اتوکد)
نواحی ترسیم در اتوکد، نشانگرها و ماوس
استفاده از منوی اصلی نرم افزار و نوار دسترسی سریع
آشنایی با نوار ابزار اصلی
استفاده از نوار دینامیک اجرای دستور و حالت تکمیل خودکار
نوار ابزارها و نوارهای منو
برگه های فایل
پالتها و منوهای میانبر
کلیدهای عملکردی و دستورهای کمکی
محیط های کاری
نوار وضعیت
معرفی محیط مدلینگ و محیط کاغذ
دسترسی سریع به ترسیم ها
فصل چهارم (عملیات پایه)
از یک جا باید شروع کرد
بستن نرم افزار، ذخیره ایتدایی و ذخیره سای عمومی
انتخاب اشیا
تکنیکهای پیشرفته در اجرای دستورها
اتوکد چطور واحدها را اندازه گیری می کند؟
کارکردن با واحدهای خاص
سیستم مختصات نرم افزار
نحوه کار با سیستم مختصات نرم افزار
استفاده از شبکه و ویژگی های استپ
ابزارهای پیمایش، دستور پن
ابزارهای پیمایش، دستور زوم
فصل پنجم (ابزارهای ترسیم)
پاره خط ها
پالی لاین ها
دایره ها
کمان ها
چند ضلعی ها
مستطیل و بیضی
نقاط
متدهای تریسیم اشیا به صورت دقیق

فصل ششم (ابزارهای ویرایش)
پاک کردن
پاک کردن اشیا تکرای
جابجایی و کپی کردن
دوران و چرخاندن
تغییر اندازه و مقیاس
استرچ (کشیدن)
ایجاد فاصله (آفست)
متقارن سازی
بریدن و امتداد اشیا
شکستن و گرد کردن گوشه ها