توضیحات محصول

آموزش جامع و کاربردی عکاسی 2

فصل 1 – عکاسی منظره – کارل تیلور :– درس 1: مقدمه– درس 2: عکسی مفصل از شهر– درس 3: طلوع– درس 4: عکاسی ژورنالی– درس 5: عکاسی از معماری– درس 6: عکاسی مفصل از شهردر شب– درس 7: عکاسی شانسی– درس 8: غروب– درس 9: عکاسی از ساحلفصل 2 – کارل تیلور :– درس 1: نقاشی با نور– درس 2: تجهیزات اصلی– درس 3: عکاسی ماکرو – درس 4: عکاسی ماکرو در استودیو– درس 5: عکاسی از راه دور– درس 6: ثبت حرکت ماشین ها– درس 7: عکاسی اکشن– درس 8: عکاسی پرتره با نورطبیعیفصل 3 – عکاسی با نور – دیوید نورتون :– درس 1: معرفی– درس 2: درک موقعیت– درس 3: اهمیت زمان– درس 4: اشکال و احجام– درس 5: تون های رنگی– درس 6: بازگشت به استودیو– درس 7: جمع بندی– زبان آموزش‌ها فارسی روان و ساده– دارای آموزش‌های ویدیویی و دسته‌بندی شده– آموزش اصول پیشرفته استفاده از دوربینهای دیجیتال