توضیحات محصول

نرم افزار قرآن کریم ترتیل شیخ مصطفی اسماعیل

مرحوم مصطفی اسماعیل در ناحیه طنطاء مصر دیده به جهان گشود و از همان دوران کودکی تحت آموزشهای اولیه استاد سید البدوی قرائت قرآن را فرا گرفت و سپس در موسسه الاحمدی طنطا در نزد استاد ابراهیم سلام و به همراه مرحوم استاد خلیل الحصری تحصیل علوم قرائات را دنبال کرد.