پرش به


محصولات زیتون

در این بخش می توانید مباحث مربوط به محصولات زیتون را مشاهده یا مطرح کنید.

زیر انجمن ها

پشتیبانی و بروز رسانی

در صورتی که در نصب، فعال سازی و استفاده از محصولات کلیک مشکلی دارید، به این بخش مراجعه کنید.

  • 10 موضوع
  • 12 پاسخ
سریال نرم افزارهای امنیتی Eset - آخرین ارسال توسط Support

طرح مشکلات کاربران

در صورتی که در بخش 'پشتیبانی و بروز رسانی' پاسخ خود را نیافتید، مشکل خود را در این بخش مطرح کنید.

  • 2 موضوع
  • 2 پاسخ
مشکل نصب - آخرین ارسال توسط Support

پیشنهادات و انتقادات

پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود را در این بخش مطرح کنید.

  • 0 موضوع
  • 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست